Организационна култура. Учебни материали за дистанционно обучение.


Пенчева, Ивалинка (2016) Организационна култура. Учебни материали за дистанционно обучение. Учебно пособие за дистанционно обучение, Велико Търново, Център за дистанционно обучение, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".


 
  Учебник / Учебно помагало
 управление, организационна култура, елементи, показатели, функции.


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  21173
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/