Преводите от китайски на български език през 80-те години на ХХ век до наши дни – автори, преводачи, развитие, тенденции


Цончева, Полина (2009) Преводите от китайски на български език през 80-те години на ХХ век до наши дни – автори, преводачи, развитие, тенденции В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. В. Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2009, част IV, 174-188 с. ISBN: 978-954-524-718-7; COBISS.BG-ID: 1230313956


 
  Доклад
 преводаческа дейност, китайски език, китайска литература
 Издадено
  21170
 Полина Цончева

1. Радославова Л. „Специфични аспекти при превод на поезия. Стихотворението "Вчера" на гръцката поетеса Кики Димула“, В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. В.Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009 ISBN: 978-954-524-718-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/