Един опит за систематизиране на основните дейности на учащите се при овладяване на математическите понятия


Колев, Николай (2004) Един опит за систематизиране на основните дейности на учащите се при овладяване на математическите понятия сборник"Образованието в глобализиращия се свят" В.Търново


  систематизиране дейностите на учащите се при овладяване на математическите понятия
  Доклад
  дейност, система от дейности


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2117
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/