Изгубили "скъпоценното". Евнусите в двора на императорски Китай - отзвуци в литературата и културата


Цончева, Полина (2018) Изгубили "скъпоценното". Евнусите в двора на императорски Китай - отзвуци в литературата и културата В. Търново: ПИК, 2018, 120 с. ISBN: 978-954-736-257-4


 
  Монография
 китайска литература, имперски Китай, култура на Китай
 Издадено
  21169
 Полина Цончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/