Невербалната комуникация като културен феномен и необходимостта от въвеждането й в процеса на преподаване на китайски език


Цончева, Полина (2018) Невербалната комуникация като културен феномен и необходимостта от въвеждането й в процеса на преподаване на китайски език В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, 2018, 80-90 с. В. Търново: Фабер. ISBN: 978-619-00-0745-6; COBISS.BG-ID 1285808868


 
  Доклад
 невербално общуване, азиатска култура, психология на общуването
 Издадено
  21168
 Полина Цончева

1. Petkov, P. The Return of History in Colin Thubron's Travelogue "Behind the Wall: A Journey Through China", In: Societas Classica, St. Cyril and St. Methodius University press: V. Tarnovo, 2019, 163-175 p. ISBN: 978-619-208-197-3

2. Стоянова, Р. Средства и методи за подаване на фонови знания и изграждане на умения за общуване в "китайска среда" на учениците, изучаващи китайски език в основното и средно училище". В: Societas Classica, УИ "Св. св. Кирил и Методий": В. Търново, 2019 г., 217-223 с. ISBN: 978-619-208-197-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/