Невербалната комуникация като културен феномен и необходимостта от въвеждането й в процеса на преподаване на китайски език


Цончева, Полина (2018) Невербалната комуникация като културен феномен и необходимостта от въвеждането й в процеса на преподаване на китайски език В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, 2018, 80-90 с. В. Търново: Фабер. ISBN: 978-619-00-0745-6


 
  Доклад
 невербално общуване, азиатска култура, психология на общуването
 Издадено
  21168
 Полина Цончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/