Езикът на притежаването – обезумяване и узус („Всичките пари на света“ на Ридли Скот)


Христакиев, Красимир (2018) Езикът на притежаването – обезумяване и узус („Всичките пари на света“ на Ридли Скот) Електронно списание „Нова социална поезия“, 2018, бр. 12, май.


 Към последния филм на британския режисьор Ридли Скот „Всичките пари на света”, скандално прочул се преди първата си прожекция[1], без съмнение, съществуват различни аналитични подстъпи. Изглежда, най-рядко срещан сред тях е стилистикo-граматическият. В настоящия текст, разположен в ползотворно широката област между лингво- и кино-стилистиката, разчитаме, обратно, главно на него при изясняване на етическата проблематика на привидно чисто сензационния сюжет на филма. (пълен вариант на публикацията, http://novasocialnapoezia.eu/2018/05/04/krasimir-hristakiev-ezikat-na-pritezhavaneto-obezumyavane-i-uzus-vsichkite-pari-na-sveta-na-ridli-skot/)
  Статия
 Ридли Скот, Молиер, Леви-Брюл


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21160
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/