Пътища в гласа: стилистическото потекло на Лок


Христакиев, Красимир (2018) Пътища в гласа: стилистическото потекло на Лок Литературен вестник, 2018, год. 27, бр. 21, стр. 6-7, ISSN 1310 – 9561


 От стилистична гледна точка филмът "Locke" (2014) на режисьора Стивън Найт успява в своите внушения, като прилага много стар похват - повторното заявяване в рамките на преднамерено стеснен словесен контекст на един и същ лексикален материал, но с променен акцент. (препубликация)
  Статия
 Locke, стилистика, повторение


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21159
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/