Бахтиновият Рабле в „Проблеми на поетиката на Достоевски” – ретроспективната перспектива


Христакиев, Красимир (2018) Бахтиновият Рабле в „Проблеми на поетиката на Достоевски” – ретроспективната перспектива Литературен вестник, 2018, год. 27, бр. 9, стр. 6-7, ISSN 1310 – 9561


 Още в дисертацията, посветена на Достоевски (1929), Бахтин въвежда няколко основни теоретически постановки, които подема наново, за да претълкува в по-късното си изследване за Рабле (1940). Такива ранни концептуални опори са: „двугласовото“ слово и „нехарактерният“ динамичен образ, които впоследствие се трансформират в амбивалентно слово и темпорализиран гротесков образ. (препубликация)
  Статия
 Рабле, полифония, амбивалентност, гротеска


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21158
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/