„Тартюф”, или за превеса на визуалната сигнификация


Христакиев, Красимир (2017) „Тартюф”, или за превеса на визуалната сигнификация Литературен вестник, 2017, год. 26, бр. 39, стр. 6-7, 15, ISSN 1310 – 9561, COBISS.BG-ID 1284290532


 На 28-ия Национален фестивал на малките театрални форми "Тартюф", постановка на домакините от Драматично-куклен театър Враца, получи четири приза. В настоящия текст подробно разглеждаме тази най-нова българска театрална интерпретация на класическата комедия на Молиер. (съкратен вариант на публикацията)
  Статия
 Молиер, Тартюф, Враца, фестивал


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21157
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/