Фестивалният шестоднев на Враца, или за превеса на визуалната сигнификация в "Тартюф"


Христакиев, Красимир (2018) Фестивалният шестоднев на Враца, или за превеса на визуалната сигнификация в "Тартюф" Електронно списание LiterNet, 2018, № 5 (222), ISSN 1312-2282


 На 28-ия Национален фестивал на малките театрални форми "Тартюф", постановка на домакините от Драматично-куклен театър Враца, получи четири приза. В настоящия текст подробно разглеждаме тази най-нова българска театрална интерпретация на класическата комедия на Молиер, като предаваме накратко и най-непосредствените естетически ефекти на останалите пиеси от фестивала. (пълен вариант на публикацията)
  Статия
 Молиер, Тартюф, Враца, фестивал


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21156
 Красимир Христакиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/