Един богословски поглед върху личността на исихаста св. Киприан, митрополит Киевски, Московски и на цяла Русия


Миланов, Росен (2006) Един богословски поглед върху личността на исихаста св. Киприан, митрополит Киевски, Московски и на цяла Русия Един богословски поглед върху личността на исихаста св. Киприан, митрополит Киевски, Московски и на цяла Русия. Сб. Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, митрополит Московски. Доклади от Международната научна конференция „Киприанови четения“ (Велико Търново, София – 15 – 16.09.2006) и Научно-богословската конференция „Св. Киприан Търновски“ – митрополит Московски (Москва – 30.09.2006). Ред. Н. Дончева-Панайотова, И. Харалампиев, П. Павлов, Р. Данкова, М. Пушкарова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 343 – 351. ISBN 978-954-524-641-8


 
  Доклад
 
 Издадено
  21150
 Росен Миланов

1. Гълъбова, Лиана. Московският и Всеруски митрополит Киприан (1330 – 1406) образец на духовно-научна църковна миграция между Средновековието и модерността. Сб. Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, митрополит Московски. Доклади от Международната научна конференция „Киприанови четения“ (Велико Търново, София – 15 – 16.09.2006) и Научно-богословската конференция „Св. Киприан Търновски“ – митрополит Московски (Москва – 30.09.2006). Ред. Н. Дончева-Панайотова, И. Харалампиев, П. Павлов, Р. Данкова, М. Пушкарова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 213 – 231. ISBN 978-954-524-641-8 (с. 226 и 231 в цитиращото съчинение)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/