Святост и грация, сериозност и игра в метафоничното поле


Христакиев, Красимир (2018) Святост и грация, сериозност и игра в метафоничното поле Литературна История, 2018, бр. 1, стр. 121 – 135, ISSN 0204-7756.


 В настоящия текст разглеждаме някои специфични форми на звукова организация на езика, станали предмет на подробен анализ от страна на Никола Георгиев в неговото изследване „Българската народна песен” (1976) и на Радосвет Коларов в „Звук и смисъл” (1983). Задаваме и (малка част от) многозначителния въпрос за недостатъчно проучените, в някои случаи неогласени, типологически пресичания и преки въздействия на пионерските граматико-стилистичен (Шпитцер) и анаграматичен (Сосюр) подходи върху работата на Георгиев и Коларов.
  Статия
 стилистика, метафония, фолклор, Рабле


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21149
 Красимир Христакиев

1. Русева, Мария, „Литературна история”: (Без)граничното литуратурознание", Филологически форум (хуманитарно списание за млади изследователи), 2018, год. IV, бр. 1 (7), стр. 174 - 175, ISSN 2367-8119

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/