"Родини" и "родина" в латинската християнска литература на IV – V в.


Миланов, Росен (2018) "Родини" и "родина" в латинската християнска литература на IV – V в. „Родини“ и „родина“ в латинската християнска литература на IV – V в. – Проглас, 27(1), 2018, с. 7 – 15. Print ISSN 0861-7902


 Бурната в исторически план епоха на IV – V в. е същевременно и златният век на християнската литература. В латинските християнски произведения от това време се засяга и въпросът за Римската империя, която била родина на повечето от църковните писатели. Какво било отношението на християнските автори към политическите формирования, наричащи себе си „родини“? Какви пътувания предприемали християните през IV – V в., кои били причините за тях и каква – тяхната цел? И накрая, към какво всъщност се стремели християните в своите пътувания, а и изобщо в пътуването на земния си живот? Отговор на тези въпроси се търси в настоящата статия. "Homelands" and "Homeland" in Latin Christian Literature of IV – V cc. The turbulent in historical sense era of ІV – V cc. is at the same time the Golden Age of Christian literature. The matter of the Roman Empire, which was the homeland of most of the Church authors at that time, is concerned in the Latin Christian literary works of this period. What was the attitude of the Christian writers to the political entities, which called themselves „homelands“? What kind of travels did the Christians during ІV – V cc. undertake, what were the reasons for them and what was their purpose? And finally, what did the Christians actually struggled to reach to in their journeys and in their lifetimes at all? The answering of these questions is aimed with the following article.
  Статия
 земни родини, аскеза, пътувания, преселване, мисионерство, небесна родина; earth homelands, asceticism, travelling, migration, mission, eternal homeland.
 Издадено
  21147
 Росен Миланов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/