Александра Намисло, Поляци, репресирани заради оказана от тях помощ на еврейското население – програма на Института за национална памет


Дойчинова, Станка (2017) Александра Намисло, Поляци, репресирани заради оказана от тях помощ на еврейското население – програма на Института за национална памет София, сп. История, кн. 5/2017


 
  Превод
 
 Издадено
  21145
 Станка Дойчинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/