Превод от полски език на "Поляци, репресирани заради оказана от тях помощ на еврейското население – програма на Института за национална памет", автор на оригиналния текст Александра Намисло


Бонова, Станка (2017) Превод от полски език на "Поляци, репресирани заради оказана от тях помощ на еврейското население – програма на Института за национална памет", автор на оригиналния текст Александра Намисло Списание История, кн. 5/2017, София, ISSN 1314–8524 (Online), ISSN 0861–3710 (Print)


 
  Превод
 
 Издадено
  21145
 Станка Бонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/