Опасности от земетресения и цунами и превенция спрямо тях за крайбрежните райони нос Галата – нос Емине и град Созопол – устие на река Резовска.


Петров, Галин (2018) Опасности от земетресения и цунами и превенция спрямо тях за крайбрежните райони нос Галата – нос Емине и град Созопол – устие на река Резовска. Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция - 14-15 юни 2018, НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2018, 303-348. ISSN 2367-7481 ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book)


 
  Студия
 
 Издадено
  21143
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/