Karamihova, M. Messages from the Charshija. Историjа, историографиjа и настава по историjа. СИРМ. Скопjе. 2007. 379-392.


Карамихова, Маргарита (2007) Karamihova, M. Messages from the Charshija. Историjа, историографиjа и настава по историjа. СИРМ. Скопjе. 2007. 379-392. Република Македония


 Студията изследва съвременното функциониране на чаршията в Република Македония. Проследени са етичните и интеркултурни послания, които се излъчват чрез спомените за старите чаршии.
  Студия
 Чаршия, етика, мултикултурализъм.
 Издадено
  21134
 Маргарита Карамихова

1. Kera, Gentiana. “Europianizimi” i një kryeqyteti. Tirana në periudhën mes dy luftrave botërore. Në: Hylli i Dritës, 1 (252), 2007, Shkodër, f. 66 – 77

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/