Digital repository of cultural heritage objects


Тодоров, Тодор (2018) Digital repository of cultural heritage objects International Journal of Mechanical Engineering & Technology (IJMET), 9(6), 2018, ISSN:0976 – 6340, pp.67-73, SJR:0.215


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  21131
 Тодор Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/