Software Approaches and Мethods to Еnsure the Security of Interactive Systems


Тодоров, Тодор (2018) Software Approaches and Мethods to Еnsure the Security of Interactive Systems Cybernetics and Information Technologies, 18(5), Institute of Information and Communication Technologies - BAS, 2018, ISSN:1311-9702, pp. 12-20. SJR:0.204


 
  Статия
 
 Издадено
  21130
 Тодор Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/