Методическо ръководство по математика за начални учители


Колев, Николай (1999) Методическо ръководство по математика за начални учители Велико Търново


  ръководство за решаване на задачи по математика
  Учебник / Учебно помагало
  множество, логика, релации, естествени числа


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  2113
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/