Effective methods for organization and presentation of digitized cultural heritage


Тодоров, Тодор (2018) Effective methods for organization and presentation of digitized cultural heritage International Journal of Mechanical Engineering & Technology (IJMET) 9 (4), 2018, ISSN:0976 – 6340, pp. 991-1000. SJR:0.215


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  21129
 Тодор Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/