Инструменти и методи за оценка и анализ на присъствие в новите дигитални медии и онлайн методи за обучение


Тодоров, Тодор (2016) Инструменти и методи за оценка и анализ на присъствие в новите дигитални медии и онлайн методи за обучение Сборник с доклади на Юбилейна международна научна конференция 25 години Факултет “Математика и информатика”, ВТУ, Фабер, 2016, ISBN:978-619-00-0419-6, pp. 41-46


 
  Доклад
 
 Издадено
  21125
 Тодор Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/