Ненормативна субституция на преградните съгласни [t, d] и [т, д] с носова съгласна в устната практика на френския и българския език


Кирилова, Веска (2017) Ненормативна субституция на преградните съгласни [t, d] и [т, д] с носова съгласна в устната практика на френския и българския език Известия, 2017, кн. Х, год Х, Научен център „Св. Дазий Доростолски“ към Филиала на РУ „Ангел Кънчев“ в Силистра, Изд. център на РУ, с.134-143, ISBN1313-7395.


 Статията изследва случаите на ненормативна субституция на преградните съгласни [t, d] и [т, д] с носова съгласна в устната практика на френския и българския език и причините за нейната проява.
  Статия
 ненормативна субституция, преградните съгласни [t, d] и [т, д], носова съгласна


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  21124
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/