Случаи на ненормативна субституция на носовите съгласни [m, n, ɲ, ŋ] и [м, н] в устната практика на френския и българския език


Кирилова, Веска (2017) Случаи на ненормативна субституция на носовите съгласни [m, n, ɲ, ŋ] и [м, н] в устната практика на френския и българския език Годишник на департамент "Романистика и германистика", 2017, т. 3, Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на проф. Павлина Стефанова д.н. София: Изд. на НБУ, с. 13-24. Online ISBN 978-954-535-993-4. COBISS.BG-ID 1283258596


 Статията се спира на някои случаи на ненормативна субституция на носовите съгласни [m, n, ɲ, ŋ] и [м, н] в устната практика на френския и българския език. Разгледани са също причините за нейната проява.
  Статия
 ненормативна субституция, носовите съгласни [m, n, ɲ, ŋ] и [м, н]


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  21123
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/