Ненормативна епентеза на вокална и консонантна дължина в устната реч на френския и българския език


Кирилова, Веска (2016) Ненормативна епентеза на вокална и консонантна дължина в устната реч на френския и българския език Годишник на департамент „Романистика и германистика“, 2016, т. 2. София: Изд. на НБУ. Online ISSN 1313-7875 Идентификационен номер: 21122


 Статията разглежда някои случаи на ненормативна епентеза на вокална и консонантна дължина в устната реч на френския и българския език. Анализирани са и причините, които я предизвикват. Идентификационен номер: 21122
  Статия
 ненормативна епентеза, консонантна дължина, вокална дължина


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  21122
 Веска Кирилова

1. Меса, Д. Предговор. Годишник на департамент „Романистика и германистика“, 2016, т. 2, http://ebox.nbu.bg/rng16/ ISSN 1313-7875.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/