Математика


Колев, Николай (1995) Математика Велико Търново


  основни математически понятия за началния училищен курс
  Учебник / Учебно помагало
  множества, логика, релации


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  2112
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/