Управление на междуличностните отношения


Стоянов, Иван (2017) Управление на междуличностните отношения Велико Търново


 
  Дисертация
 
 Издадено
  21119
 Иван Стоянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/