Предприемачество - теоретични основи и практически измерения


Стоянов, Иван (2015) Предприемачество - теоретични основи и практически измерения Ай анд Би, Велико Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 предприемачество, предприемач, предприемаческа дейност, процес, стратегически въпроси


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  21117
 Иван Стоянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/