"Аккомпаниатор"


Няголова, Наталия (2018) "Аккомпаниатор" "Дом Николая Коншина", Смоленск, 2018, ISBN 978-5-98156-833-6, с. 53-54


 
  Рецензия
 драматургия, поэтика, психологический театр


Хуманитарни науки Театрално и филмово изкуство

Humanities Theatre and Film Arts

 Издадено
  21111
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/