Областната стратегия за развитие - ключ за успех на териториалната единица


Пенчев, Пенчо (2017) Областната стратегия за развитие - ключ за успех на териториалната единица Индустриален Мениджмънт, 2017, година 14, бр. 1, с. 88-96. Print ISSN 1312-3793 (НРС и COBISS.BG-ID 1121786340)


 
  Статия
 
 Издадено
  21108
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/