Връзките с обществеността като управленска функция, предоставяща информация за истини.


Пенчева, Ивалинка (2018) Връзките с обществеността като управленска функция, предоставяща информация за истини. Сборник с доклади от Международна научна конференция "Истини и лъжи за факти, новини и събития", Русе, 24-25 април 2018 г. Ред. Т. Ефтимова, Русе: Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 2018, Т. 2, с. 132-141. ISBN 978-619-7404-04-3, COBISS.BG-ID 1287656676.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  21101
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/