Обобщена редица на Фибоначи и някои нейни аритметични свойства


Колев, Николай (1998) Обобщена редица на Фибоначи и някои нейни аритметични свойства Четвърта конференция по ПМИ и проблемите на обучението по МОМ


  обобщение на редицата на Фибоначи
  Доклад
 числа от Фибоначи


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  2110
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/