Педагогически насоки за работа с интерактивна бяла дъска.


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) Педагогически насоки за работа с интерактивна бяла дъска. – Педагогически алманах, 2018, том 26, кн. 1, с. 11-23. ISSN 2367-9360 (Online), ISSN 1310-358X (Print); COBISS.BG-ID 1121205220


 Интерактивната бяла дъска е средство за обучение от ново поколение. Тя помага на учителя да разнообрази формите на учебна работа, да достигне до максимална визуализация на учебния процес, да използва собствени електронни образователни средства, активно да влияе на учебното съдържание, да включва учениците в активен познавателен процес. В студията предлагаме педагогически насоки за работа с интерактивната бяла дъска в обучението. За да е успешно прилагането на тази технология учителите трябва не просто да усвоят технически умения за работа с нея, но и да могат ефективно да свързват натрупания опит с педагогическата теория. Тогава резултатът ще бъде качествено друг.
  Статия
 интерактивна бяла дъска
 Издадено
  21094
 Стоянка Георгиева-Лазарова

1. ЦАНКОВ Н., ДАМЯНОВ И. и БОНЕВА-ДАМЯНОВА Е. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО И РАБОТА В ДИГИТАЛНА СРЕДА. - Издателство „Авангард Прима” София, 2018, с. 268. ISBN 978-619-239-052-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/