Портретите – време за пътуване с Красимира Алексиева. В каталог "Портретите на Краси Алексиева.време за пътуване към нея. Пловдив. 2018. ИК Ракурси.с.4-9.ISBN 978-954-8852-78-4


Радев, Радослав (2018) Портретите – време за пътуване с Красимира Алексиева. В каталог "Портретите на Краси Алексиева.време за пътуване към нея. Пловдив. 2018. ИК Ракурси.с.4-9.ISBN 978-954-8852-78-4 Пловдив


 Статията е аналитичен преглед на портретите на Красимира Алексиева, галерист в гр. Пловдив, галерия "Възраждане" като се проследяват чрез тях и тенденциите в развитието на българското изкуство на живописния, графичния и шаржовия портрет.
  Статия
 портрет, време, гротеска, класически портрет, текст
 Издадено
  21091
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/