Стратегии при кризи в организациите.


Йорданова, Даниела (2018) Стратегии при кризи в организациите. XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, Юндола, 23-25 март 2018 г.


 Когато организацията е изправена пред криза, изборът на конкретен вид стратегия се явява решение за възстановяване и изход от кризисната ситуация. Стратегията се фокусира върху решаването на дълбоки проблеми, довели до сериозен спад в ефективността на организацията. Различните кризи изискват използването на различни стратегии за управлението им. Актуалността на изследването произтича от скоростта, в която се развиват кризисните явления, както и търсене на стратегии за адекватно реагиране.
  Доклад
 стратегии, организационни кризи


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Под печат
  21080
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/