Една диалогообучаваща програма по математика върху раздела "Уравнение на права в равнината"


Колев, Николай (1988) Една диалогообучаваща програма по математика върху раздела "Уравнение на права в равнината"


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2108
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/