Технологичната среда в детската градина - пародокс, реалност или иновация


Бузов, Емил (2018) Технологичната среда в детската градина - пародокс, реалност или иновация Образование, наука, иновации. Перник: Европейски политехнически университет, 2018, с. 352-359, ISSN 1314-5711, COBISS.BG-ID 1261395172


 Възможност за холистичното развитие на детската личност е организацията и управлението на технологичната среда, която трябва да е учеща и създаваща условия за реализиране на различни дейности от една страна, а от друга - да е иновативна и да отразява преетнциите на педагогическото "време" днес, тук и сега.
  Статия
 технологична среда, образователна иновация, цялостно технологично развитие на детската личност
 Издадено
  21067
 Емил Бузов

1. Дянкова, Гергана. Етюдни импровизации за развитие на психоконтактност и психореактивност в предучилищна възраст - В: Актуални политики и практики в образованието (сборник с доклади от научно-практическа конференция), Ред. кол. Б. Здравкова и др., Плевен, 2019, с. 35-42, ISBN: 978-619-91255-1-9, COBISS.BG-ID 1289892836

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/