Scientific research in the field of security


Димитрова, Ваня (2018) Scientific research in the field of security International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH, Technical University of Sofia, p. 1-2, ISBN: 978-1-5386-7038-5


 Университетското образование, особено в магистърските и докторски програми, е немислимо без активна научноизследователска дейност. Трябва да се стимулира въвеждането на нови интердисциплинарни научни дисциплини, както и да се използува капацитетът на неуниверситетските изследователски организации при подготовката на млади учени. България трябва да положи значителни усилия за промяна на ситуацията в системата за сигурност, чрез повишаване на интереса към научноизследователска дейност във висшите училища, за създаване на условия за усвояване на съвременни знания от младото поколение и подготовка на новата генерация учени.
  Доклад
 education; science, security
 Издадено
  21063
 Ваня Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/