„Графични техники използвани при визуалното отразяване на събитията от Руско-турската война 1877-1878 г.“


Джановска, Николина (2017) „Графични техники използвани при визуалното отразяване на събитията от Руско-турската война 1877-1878 г.“ МНК „140 години от Руско-турската война. Международна експедиция по бойните полета на войната", 25 август 2017, зала на връх „Св. Никола“, Военноисторически сборник, година LXXXXI, бр.1-2/2017, Военноисторическа комисия, София, 2017, с.71-171, ISSN-0204-4080


 Военни действия, отделни сражения и триумфални процесии са изобразявани от дълбока древност. Примери за батално изкуство наблюдаваме 3500-3000 г.пр.н.е. Всъщност периодичният печат придобива днешните си характеристики точно след появата на телеграфа – той променя критериите за това, кое може да бъде новина. Появява се нов вестникарски жанр – хрониката. При това положение вестниците стават инструмент в политическата борба и така сериозно допринасят за формирането на общественото мнение.
  Доклад
 военни гравюри, военни художници, Руско-турска война, "Илюстрейтед Лондон нюз", "Дейли нюз", "Лондон дейли илюстрейтед", "Дъ Таймс", "Дъ График", "Скотсмен", "Ле монд Илюстре", "Илюстрейшън", "Фигаро", "Репюблик", "Алгемайне цайтунг", "Ди прессе", "Юбер ланд унд меер", "Илюстрйшън Еспаньола е Американа", "Бостън джърнъл", "Ню Йорк Херълд", Правительственый вестник“, сп.„Русский вестник“, „Одесский вестник“
 
  21050
 Николина Джановска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/