„Българската графика и методът на "социалистическия реализъм" в развоя на изкуството след 9 септември 1944 – до средата на 50-те“


Джановска, Николина (2016) „Българската графика и методът на "социалистическия реализъм" в развоя на изкуството след 9 септември 1944 – до средата на 50-те“ III МНК От сетивното към визуалното – "В търсене на идентичността", ФИИ, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 1-2 декември 2016, ISBN 978-619-208-141-6


 След 9-ти септември 1944г. и последвалите години (до 60-те) графиката се превръща в основно средство „в борбата за укрепване на народната власт”. Печатната графика изчезва в този период. Развива се единствено в рамките на политическата карикатура по страниците на отечествено-фронтовския печат, както и политическият плакат. Художественият метод на „социалистическия реализъм”, еволюира през отделните десетилетия на социализма, но идеите, както и политиката на БКП в областта на културата оказват силно естетическо въздействие върху българското изкуство.
  Доклад
 българска графика, социалистически реализъм, революционна графика, идейно съдържание, пропаганда, обществено-възпитателна роля на изкуството
 
  21049
 Николина Джановска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/