„Възникване и развитие на българската гравюра XVIII-XIX век“


Джановска, Николина (2015) „Възникване и развитие на българската гравюра XVIII-XIX век“ Научен журнал "Богословски бюлетин", електронен сборник, стр.68, бр.11/2015, Философско-теологичен факултет при Черновицкия Национален университет "Юрий Федкович", Киевска православна богословска академия, Черновци, Украйна// Богословський вісник, Науковий журнал – Чернівці: Чернівецький національний університет, №11/2015, 248с., ISSN 2310-0923


 Българското изкуство по време на Възраждането и до средата на ХІХ век до голяма степен е с религиозен характер. Графиката играе силна роля като средство за национално пробуждане, просвещение и обучение. В началото тя е неразривно свързана с книгопечатането. Графични техники използвани през Възраждането са: гравюра на дърво (чемшир, липа, круша, череша), гравюра на мед, стомана или медна сплав и литография.
  Статия
 гравюра, графика, щампа
 
  21046
 Николина Джановска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/