„Научно изследователски проект „Една идея за графика“


Джановска, Николина (2015) „Научно изследователски проект „Една идея за графика“ II МНК От сетивното към визуалното – "Плурализмът в изкуството", ФИИ, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 20-21 ноември 2015, електронен сборник, ISBN 978-619-208-103-4


 Научноизследователски проект „Една идея за графика” си постави за цел да събере колекция от произведения на съвременни български графици, да се опита да ги анализира, на базата на различни фактори: времето на създаване, техниката, идеята и концепцията на отделните автори, житейският им опит. Идеята бе на 100 автори, български графици да бъде изпратен лист хартия, с предложение, да го използват според собствената си „идея за графика” (да отпечатат графично произведение). Изключително разнообразни са представените графични техники: от класически дърворез, мецотинто, суха игла, офорт, колография, литография, линогравюра, дигитален принт, мокухан, силиграфия до различни авторски техники. Резултатите от проекта дават възможност за бъдещи теоретични разработки по проблемите на графичното изкуството, изкуствознанието и естетиката.
  Доклад
 графика, графични техники, български графици, Проект Графика, научноизследователски проект, „Една идея за графика”
 
  21045
 Николина Джановска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/