„Мястото на жените графички в българското изкуство през ХХ век“


Джановска, Николина (2015) „Мястото на жените графички в българското изкуство през ХХ век“ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ в чест на 85 годишнината на проф.д.изк. Валентин Ангелов "ИЗКУСТВО И ЖИВОТ", Велико Търново, 23-24 октомври 2015, електронен сборник, с.249-264, ISBN 978-619-208-077-8


 Жените графици неизменно присъстват в българското изкуство от 30-те години на ХХ век. Въпреки, че притежават своята индивидуалност, те потъват в безкрайно разширената сфера на производство на изкуство. Едно от важните условия, за относителната им художествена свобода, е тя да се вписва в ясни рамки. Това са рамките, както на различните общи художествени събития и инициативи, така и в строгите рамки на вида изкуство. Индивидуалната им творческа свобода и територията, на която тя се реализира, а именно – произведението, са „свят в себе си”, като че ли тематично запазена територия за „женската” тематика. В общата картина на художествения живот този свят съ-съществува със световете на другите, но остава затворен в себе си.
  Доклад
 българска графика, творческа свобода, жени графици
 
  21044
 Николина Джановска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/