Традиция и новаторство в българската гравюра от ХІХ век


Джановска, Николина (2015) Традиция и новаторство в българската гравюра от ХІХ век Втора научна докторантска сесия – Педагогически факултет, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 29 април 2015, електронен сборник, с.149, ISBN 978-619-208-040-2


 Като цяло гравюрата от възрожденския и предосвобожденския период не успява да достигне високо ниво на развитие, тъй като няма широк пазар за изкуство. През първата половина на ХІХ век, в град Самоков се развива гравьорска школа. Щампарството става занаят на цели фамилии. За възникването и развитието на тази гравьорска школа играе роля близостта до Рилския манастир. Повечето щампи са копия или варианти на по-ранни гравюри, изработени извън страната. Изводът който се налага е, че малка част от художниците успяват да създадат творчество с цикъл произведения, защитаващи своята идея и техническо изпълнение като авторски творби.
  Доклад
 гравюра, щампа, гравьорска школа
 
  21043
 Николина Джановска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/