„Графиката – визуална и сетивна“


Джановска, Николина (2015) „Графиката – визуална и сетивна“ Международна научна конференция "От сетивното към визуалното – изследователски аспекти" – ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 28-29 ноември 2014, електронен сборник, с.59-67, ISBN 978-619-208-039-6


 Графиката, като технологичен процес изисква по-дълго време за реализация на творческата идея. Нейният продукт не е спонтанна реакция на ежедневието с неговата рутина, обърканост, импулси. Силата на графиката е в преосмислянето на акцента, синтеза на идеи и интерпретирането им с подходящите изразни средства. В този смисъл материалът и интервенциите, които понася (печат, моделиране, перфориране, пробождане, разкъсване, формоване, наслояване), пренася, съпреживява, „израждат” творбата заедно с художника, който преболедува целия процес от идеята до финала.
  Доклад
 графика, материал
 
  21042
 Николина Джановска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/