„Графиката и съвременното изкуство в художествения живот в България“


Джановска, Николина (2014) „Графиката и съвременното изкуство в художествения живот в България“ АМТИИ, Пловдив, 23-24 октомври 2014, Международна научна конференция "Изкуство и образование – традиции и съвременност", том II, УИ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2015, c.494, ISBN 978-954-2963-13-4


 Когато говорим за съвременно изкуство – графиката, с нейните класически изразни средства излиза извън границите на разбирането за съвременно изкуство. Като традиционна кавалетна форма, с „класически” корени излиза извън рамката на съвременното. Новите художествени нагласи автоматично я изключват, принизявайки я до чист занаят. Но независимо от тези обстоятелства бих искала да очертая цялостна картина на интересни художници и разнообразни тенденции, като временен отпечатък на това, което се случва днес в съвременното българско графично изкуство.
  Доклад
 графика, съвременно изкуство
 Издадено
  21041
 Николина Джановска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/