Влиянието на медията върху съвременното изкуство и в частност върху графиката/ THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON THE CONTEMPORARY ART AND ESPECIALLY ON THE GRAFIC ART IN BULGARIA


Джановска, Николина (2014) Влиянието на медията върху съвременното изкуство и в частност върху графиката/ THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON THE CONTEMPORARY ART AND ESPECIALLY ON THE GRAFIC ART IN BULGARIA БАРТФ (Балкански арт форум), "Изкуството и културата днес. Духът на времето и проблеми на интерпретацията", Факултет по изкуства, Нишки университет, 10-11октомври 2014, Ниш – Сърбия, с.566, ISBN 978-86-85239-30-4


 Какво е въздействието на медията днес, като средство за работа? Медия, като материал (хартия, платно, винил…), върху която се печата, със своите специфични свойства и особености: фактура (гладка, грапава, с определен релеф), цветови оттенък, дори дебелина. Медия, като средство за документиране на резултата от творческия процес: под формата на каталози. Медията – като посредник, представящ резултата от този процес в общото културно пространство. Колко голяма е силата на медията? Едно нещо съществува в момента на „случване на събитието” в институцията (галерия, салон и т.н.) – то се представя, репродуцира, евентуално продава или не съществува – не се отразява медийно, не се публикува никъде (не се „обнародва”), следователно не оправдава смисъла на съществуването си, не оказва влияние на никого./ What is the influence of the media as a menas of work today? Media as a material (paper, canvas, vinyl ...), on which it is printed, with its specific characteristics and special features: texture (plain, uneven, with a defined relief, colour shede and even thickness. Media as a means of documntation of the result of the creative process through catalogues. Media as a mediator representing the result of this process in the common cultural sphere. How powerful is the media? One thing exists at the moment of "the event occuring" in the institution (a gallery, an exhibition hall, etc.). It is performed, reproduced, eventually sold or does not exist - it is not paid attention to it in the media, it is nowhere released (it is nowhere "published"), respectively it does not justify the use of its existence and does not have influence on nobody.
  Доклад
 медия, съвременно изкуство, графика/ media, contemporary art, grafic art
 Издадено
  21040
 Николина Джановска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/