Електронен учебник по музика за трети клас


Марчева, Пенка (2018) Електронен учебник по музика за трети клас Издателство Булвест 2000


 Електронният продукт към учебника по музика за 3. клас съдържа всички музикални произведения, предвидени за пеене и за слушане. Включени са и над 120 допълнителни мултимедийни ресурси, които обогатяват учебното съдържание. Това са : видеоклипове с разширена информация по определени теми; интерактивни упражнения и тестови задачи с възможност за самопроверка; разнообразни музикални игри, пъзели и кръстословици; линкове към подбрани видеозаписи на концертни изпълнения; видеосрещи с известни български музиканти; караоке на част от песните, което улеснява разучаването им. Ролята на електронния продукт е да допълни образователния процес и да подпомогне овладяването на образователното съдържание по музика чрез средствата на компютърните технологии. Той се използва с цел постигане на интерактивност и поддържане на интерес към музикално-образователния, съдържателно е обвързан с учебника.В него присъстват различни компютърни формати като изображения, анимации, видеоматериали, които не могат да бъдат представени в хартиения вариант. Чрез тях се стимулира желанието на учениците за общуване с музикално изкуство, подпомага се работата на учителите, които биха искали да използват повече възможности за компютърните технологии в своите часове.
  Учебник / Учебно помагало
 електронен продукт, учебник, музика, 3. клас
 Издадено
  21035
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/