„Реална и фиктивна интеграция при музикално-рецептивната дейност в детската градина и началното училище”


Петкова-Марчевска, Славка (2005) „Реална и фиктивна интеграция при музикално-рецептивната дейност в детската градина и началното училище” Сб. "Педагогика и методика", гр. В. Търново, изд. ВТУ, 2005, ISBN 954-524-454-2


 В доклада се подчертава, че интеграцията при музикално-рецептивната дейност на децата (и необучените възрастни) е необходима, тъй като те все още не отговарят на условията, при които музиката разкрива художествения си подтекст. За съжаление в учебниците и учебните помагала по музика присъстват освен примери на реална интеграция и такива на фиктивна. Тези задачи не причиняват определена вреда на музикалното образование и възпитание на децата. Те обаче заемат място в учебниците, имитирайки, че пре
  Доклад
 реална и фиктивна интеграция, музикална рецепция, интелектуално развитие
 Издадено
  2103
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/