Компактдискове по музика за 2. клас


Марчева, Пенка (2017) Компактдискове по музика за 2. клас Издателство Булвест 2000


 Двата диска съдържат 30 песни и над 40 произведения за възприемане, които са с ясно изразена художествена стойност и съответстват на светоусещането на второкласниците. При подбора на музикалните произведения авторският екип се е водил от следните съображения: децата да се запознаят с емблематични за формирането на музикалната им култура български и световни композитори; да се осигури баланс между авторски и народни песни; произведенията да са с ярка звукоизобразителност и звукоизразителност, близка до децата, да имат голяма художествена стойност, да са запеваеми и да са съобразени с детския гласов диапазон; музикалното съдържание да се отличава с яснота и яркост, да дава възможност за овладяване на новите понятия и знания и да подпомага изграждането на уменията, които трябва да бъдат постигнати като очаквани резултати.
  Учебник / Учебно помагало
 компактдискове, песни, произведения за възприемане
 Издадено
  21029
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/