Учебник по Макроикономика


Златева, Добринка (2018) Учебник по Макроикономика Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, с. 261. ISBN 978-619-208-148-5.


 Учебникът по Макроикономика е предназначен за студенти от специалностите на икономически факултети и университети, ученици, бизнесмени и всички, изкушени от съвременните макроикономически проблеми
  Учебник / Учебно помагало
 БВП, макроиономическо равновесие, икономически цикъл, инфлация, заетост, безработиза, данъчно-бюджетна система, фискална политика, пари, банки, централна банка, монетарна политика
 Издадено
  21018
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/